Kā Uzrakstīt Spriedumu

Satura rādītājs:

Kā Uzrakstīt Spriedumu
Kā Uzrakstīt Spriedumu

Video: Kā Uzrakstīt Spriedumu

Video: Kā Uzrakstīt Spriedumu
Video: Raganas dziesmina pirms sprieduma pasludināšanas 2023, Maijs
Anonim

Tiesas lēmums ir galīgais dokuments lietā, kas pieņemts Krievijas Federācijas vārdā, ar kuru lietu izskatošā tiesa atrisina strīdu par tiesībām (ieceļ kriminālsodu), pamatojoties uz likumu un to iekšējo pārliecību. Tiesas lēmums tiek pieņemts atsevišķa dokumenta formā tūlīt pēc lietas izskatīšanas, nepieciešamības gadījumā piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var sastādīt tikai lēmuma pamatojošo daļu.

Kā uzrakstīt spriedumu
Kā uzrakstīt spriedumu

Nepieciešams

dators, printeris

Instrukcijas

1. solis

Tiesas lēmuma sastādīšanas kārtību nosaka Krievijas likumi, proti, Krievijas Federācijas kriminālprocesa, civilprocesa un šķīrējtiesas procesa kodeksi. Tiesas lēmums vienmēr tiek pieņemts rakstveidā, un to veido četras galvenās daļas: ievads, aprakstošs, motivējošs un operatīvs.

2. solis

Tiesas lēmuma ievaddaļā jānorāda tā izdošanas laiks un vieta, lēmuma pieņēmušās tiesas nosaukums un sastāvs, puses, tiesas sēdes sekretārs, citas personas, kas piedalās lietā, viņu pārstāvji, tiek norādīts arī strīda priekšmets. Kriminālprocesā (spriedumā) tiek norādīts valsts prokurors, cietušais, aizstāvis, civilprasītājs un apsūdzētais (viņu pārstāvji), apsūdzētais ar visu informāciju par viņu.

3. solis

Tiesas lēmuma aprakstošā daļa civilajā (šķīrējtiesas) procesā satur norādes uz prasītājas norādītajām prasībām, iebildumus pret šīm prasībām, citu personu, kas piedalās lietā, paskaidrojumus. Kriminālprocesā tiesas lēmums (spriedums) satur izvirzītās apsūdzības būtību, apstākļus, kurus tiesa noteikusi tiesas sēdē.

4. solis

Tiesas lēmuma pamatojošajā daļā norāda apstākļus, kurus tiesa konstatēja tiesas sēdes laikā. Tajā ir arī norāde uz tiesas atzītajiem pierādījumiem, uz kuriem balstīts pats spriedums, atsauces uz likumiem, kas vadīja tiesu tā pieņemšanas laikā.

5. solis

Civilprocesa tiesas lēmuma rezolutīvajā daļā ir norādīti tiesas galīgie secinājumi, proti: par prasības apmierināšanu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu apmierināt prasību, tiesas izdevumu sadali starp pusēm, tiek ziņots par pārsūdzības noteikumiem un kārtību. Tiesas lēmumā par krimināllietu (spriedumā) ir norādīta informācija par apsūdzēto, lēmums par viņa notiesāšanu vai pamatojums viņa attaisnošanai, piespriestais sods, kārtība, kādā atlīdzināms kaitējums, kas saistīts ar kriminālvajāšanu (gadījumā, ja attaisnojošs spriedums), apelācijas iesniegšanas noteikumi un procedūra.

6. solis

Tiesas lēmumu apspriežu telpā pieņem tās tiesas sastāvs, kas piedalījās lietas izskatīšanā. Citu personu klātbūtne, pieņemot sodu, nav pieņemama un ir pamats tās atcelšanai. Pieņemto lēmumu (vai tā rezolutīvo daļu) paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas beigām.

Populārs ar tēmu